Thời trang đồng điệu của John Huy Trần và bạn đời

Thời trang đồng điệu của John Huy Trần và bạn đời Biên đạo Việt kiều và Nhiệm Huỳnh thường mặc đồ đôi mỗi khi xuất hiện bên nhau. Nguồn: vnexpress Tin Nổi Bật: Gu thời trang của 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết Linh Chi sánh đôi Lâm Vinh Hải, Nhã Phương lẻ bóng đi xem […]

Thời trang đồng điệu của John Huy Trần và bạn đời

Biên đạo Việt kiều và Nhiệm Huỳnh thường mặc đồ đôi mỗi khi xuất hiện bên nhau.

Nguồn: vnexpress