Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic

Câu 1: Điền hình còn thiếu vào chỗ trống? >Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/the-duc-tri-nao-cuoi-tuan-voi-nhung-cau-do-logic-3820436-p2.html”>>>Xem đáp án Câu 2: Tính giá trị của hình tam giác? >Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/the-duc-tri-nao-cuoi-tuan-voi-nhung-cau-do-logic-3820436-p3.html”>>>Xem đáp án Câu 3: Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm? >Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/the-duc-tri-nao-cuoi-tuan-voi-nhung-cau-do-logic-3820436-p4.html”>>>Xem đáp án Câu 4: Bạn hãy thay 5 chữ số bất […]

Câu 1: Điền hình còn thiếu vào chỗ trống? >Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/the-duc-tri-nao-cuoi-tuan-voi-nhung-cau-do-logic-3820436-p2.html”>>>Xem đáp án Câu 2: Tính giá trị của hình tam giác? >Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/the-duc-tri-nao-cuoi-tuan-voi-nhung-cau-do-logic-3820436-p3.html”>>>Xem đáp án Câu 3: Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm? >Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/the-duc-tri-nao-cuoi-tuan-voi-nhung-cau-do-logic-3820436-p4.html”>>>Xem đáp án Câu 4: Bạn hãy thay 5 chữ số bất […]

Câu 1: Điền hình còn thiếu vào chỗ trống?

Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/the-duc-tri-nao-cuoi-tuan-voi-nhung-cau-do-logic-3820436-p2.html”>>>Xem đáp án

Câu 2: Tính giá trị của hình tam giác?

Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic - 1

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/the-duc-tri-nao-cuoi-tuan-voi-nhung-cau-do-logic-3820436-p3.html”>>>Xem đáp án

Câu 3: Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm?

Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic - 2

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/the-duc-tri-nao-cuoi-tuan-voi-nhung-cau-do-logic-3820436-p4.html”>>>Xem đáp án

Câu 4: Bạn hãy thay 5 chữ số bất kỳ trong phép tính tổng dưới đây bằng chữ số 0 để được phép tính đúng?

Thể dục trí não cuối tuần với những câu đố logic - 3

>Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/the-duc-tri-nao-cuoi-tuan-voi-nhung-cau-do-logic-3820436-p5.html”>>>Xem đáp án

vnexpress.vn